Mikołaj Król – Psychoterapia, Poznań

Psychoterapia i usługi psychologiczne w Poznaniu. Doświadczony i rzetelny psychoterapeuta i psycholog.

Garść informacji o psychoterapii

Garść, jak to garść zawiera to, co akurat wpadnie i tyle ile się weźmie. W tej garści znajdują się proste i konkretne informacje o psychoterapii, dla wszystkich, którzy zaczynają o niej myśleć.

Psychoterapia Poznań - skuteczna, profesjonalna pomoc w problemach

  • Psychoterapia jest metodą pomagania ludziom w rozwoju osobistym i rozwiązywaniu problemów. Polega na rozmowach klienta z terapeutą o życiu i doświadczeniach klienta, jego problemach i sukcesach.  Psychoterapia ma na celu zwiększenie świadomości klienta i jego umiejętności wpływania na własne życie oraz znajdowania w nim sensu i radości.
  • Psychoterapeuta z uwagą i szacunkiem wspiera klienta w dążeniu do poznania źródeł problemów i możliwości ich rozwiązania. Psychoterapia zajmuje się osobą klienta jako całością i sfery psychiczną, fizyczną, społeczną i duchową traktuje jako różne aspekty jednej istoty. Stąd obecne w psychoterapii różnorodne metody organizowania doświadczeń psychoterapeutycznych – mające zawsze na celu umożliwienie klientowi poznania i zrozumienia siebie pełniej, docenienia własnych zasobów i możliwości oraz zaakceptowania ograniczeń.
  • Zarówno rozmowa, metody wykorzystujące ruch (choreoterapia), twórczość (arteterapia), odgrywanie ról (psychodrama) jak i techniki medytacyjne i wizualizacja, służą rozwojowi klienta w obszarach: rozumienia i akceptacji swojej historii, swobodnego i pełnego doświadczania i przeżywania teraźniejszości, oraz elastycznego i kreatywnego wychodzenia na spotkanie przyszłości.
  • Skuteczna psychoterapia jest efektem współpracy zaangażowanego i wytrwałego w pracy nad sobą klienta z doświadczonym i wrażliwym psychoterapeutą. Zasady psychoterapii określa kontrakt terapeutyczny zawarty między klientem i terapeutą, kodeks etyczny terapeuty oraz modalność (szkoła), w jakiej pracuje psychoterapeuta. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od specyfiki problemów klienta, intensywności i regularności spotkań (sesji terapeutycznych) oraz stylu pracy psychoterapeuty.
  • Kształcenie psychoterapeuty obejmuje ukończenie studiów magisterskich (najczęściej na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna), minimum czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie stosowania psychoterapii, kilkuletnią terapię własną psychoterapeuty oraz pracę pod superwizją (omawianie prowadzonej terapii z bardzo doświadczonym i kompetentnym psychoterapeutą – superwizorem).
  • Psychoterapia jest bezpieczną i profesjonalną metodą terapeutyczną opartą na badaniach i doświadczeniach tysięcy zaangażowanych w jej rozwój naukowców i praktyków – psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, socjologów zrzeszonych w ośrodkach szkoleniowych i stowarzyszeniach zawodowych.
  • Problemy i zaburzenia, dla których psychoterapia jest metodą leczenia z wyboru (najlepszą i najskuteczniejszą) to: nerwice, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia lękowe (fobie, napady paniki), zaburzenia depresyjne, dystymia, zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, obniżona samoocena, trudności w tworzeniu trwałych i satysfakcjonujących związków, trudności w kontroli emocji (np. napady agresji), problemy w radzeniu sobie ze stresem, przedłużające się przeżywanie żałoby (rozstania, straty), trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi, nadmierna trema, lęk przed wystąpieniami publicznymi.
Jeżeli zainteresowała Cię treść na stronie, będzie mi miło jeśli podzielisz się nią z innymi: