Mikołaj Król – Psychoterapia, Poznań

Psychoterapia i usługi psychologiczne w Poznaniu. Doświadczony i rzetelny psychoterapeuta i psycholog.

Kto może się nazwać psychoterapeutą?

Sytuacja prawna dotycząca prowadzenia psychoterapii jest w Polsce wyjątkowo zagmatwana. Może to rodzić wiele niejasności u potencjalnych klientów oraz konflikty między psychoterapeutami. Chciałbym krótko wyjaśnić kto w Polsce ma prawo nazywać się psychoterapeutą, jakie warunki musi spełnić i kto te warunki określa.

Mikołaj Król Psychoterapia Poznań

Z perspektywy instytucji rejestrujących i nadzorujących przedsiębiorców (Urzędy Gminy, US, GUS) gabinet psychoterapii (kod PKD 86.90.E – działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów) może otworzyć dosłownie każdy obywatel, uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma obecnie ustawy o zawodzie psychoterapeuty ani rozporządzenia, które na gruncie działalności prywatnej regulowałoby wymogi stawiane osobom posługującym się tytułem psychoterapeuty. Z tego względu osoba zgłaszająca się do gabinetu prywatnego powinna upewnić się, czy trafiła do właściwego specjalisty pytając o wykształcenie, certyfikat czy inne poświadczenie uzyskanych kwalifikacji. Niestety certyfikat może wydać każdy, tu również brak regulacji prawnych, a mnogość szkół utrudnia klientom weryfikację kompetencji terapeuty.

Z punktu widzenia Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP) instytucji zajmującej się nadzorowaniem szkolenia i pracy psychoterapeutów pod względem merytorycznym i prawnym, aby dana osoba mogła nazywać się psychoterapeutą musi ona uzyskać certyfikat wydany przez tzw. NAO (Krajową Organizację Przyznającą – National Awarding Organization). Obecnie w Polsce mamy dwie NAO, są to Sekcja Naukowa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) (od 1997r.) i Polska Federacja Psychoterapii (PFP) (od 2006r.). Certyfikaty psychoterapeuty wydane przez jedną z tych organizacji stanowią w środowisku psychoterapeutów potwierdzenie uzyskania pełnych kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia psychoterapii. Można też stwierdzić, że klient, który trafia do osoby posługującej się certyfikatem EAP (PTP lub PFP), jest w „dobrych rękach” i skorzysta z profesjonalnych usług.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia, który refunduje usługi psychoterapeutyczne świadczone w ramach Państwowej Opieki Zdrowotnej. NFZ wymaga, aby osoby realizujące procedury związane z psychoterapią były w trakcie uzyskania lub posiadały certyfikat psychoterapeuty wydany przez jedno z dwóch Towarzystw: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne (oba w skrócie PTP). W związku z tym wymogi NFZ tylko częściowo pokrywają się z wymogami EAP co powiększa bałagan dotyczący zawodu psychoterapeuty.

Mamy w Polsce przynajmniej trzy stanowiska dotyczące tego, kto może nazywać się psychoterapeutą. Jednocześnie nadal trwają spory dotyczące obniżenia lub podwyższenia wymogów uprawniających do świadczenia usług psychoterapeutycznych, a dyskutujące środowiska mają wyjątkowe trudności z uzyskaniem porozumienia. Rozsądne wydaje mi się przyjęcie kryterium opartego na integracji głównych stanowisk. Można przyjąć, że psychoterapeutą możemy nazywać osobę, która ukończyła szkolenie z zakresu psychoterapii (trwające minimum 4 lata i obejmujące własną psychoterapię i superwizję) w szkole rekomendowanej przez któreś z PTP lub PFP i świadczy usługi psychoterapeutyczne w ramach własnej działalności gospodarczej lub w placówce mającej kontrakt z NFZ. Ostatecznym potwierdzeniem kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia psychoterapii jest natomiast certyfikat wydany przez jedną z tych trzech organizacji.

Jeżeli zainteresowała Cię treść na stronie, będzie mi miło jeśli podzielisz się nią z innymi: