Mikołaj Król – Psychoterapia, Poznań

Psychoterapia i usługi psychologiczne w Poznaniu. Doświadczony i rzetelny psychoterapeuta i psycholog.

Psychoterapia indywidualna – Poznań

Oferuję psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Zajmuję się w szczególności problemami emocjonalnymi oraz trudnościami w relacjach z innymi ludźmi. Zapraszam na konsultację osoby doświadczające lęku, przygnębienia lub określane jako wybuchowe. Zajmuję się też problemami dotyczącymi trudności w związkach, samotności, problemów w wyrażaniu uczuć i potrzeb. Pracuję również z osobami po traumie lub doświadczających długotrwałego stresu. Pomagam poradzić sobie z urazem i trudnym doświadczeniem, uczę relaksacji i radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zawarcie kontraktu terapeutycznego poprzedza jedna do trzech konsultacji terapeutycznych służących omówieniu celu i warunków terapii. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut. Przyjmuję pacjentów zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i po południu czy wieczorem (w zależności od dostępnych godzin).
Zajmuję się psychoterapią od 2000 roku. Mam za sobą ponad 1200 godzin szkoleniowych w różnych podejściach terapeutycznych. Regularnie superwizuję swoją pracę.

Psychoterapia indywidualna polega na regularnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Spotkania te nazywamy sesją psychoterapii lub sesją terapeutyczną. Początek psychoterapii to najczęściej sesja konsultacyjna – ustalenie okoliczności zgłoszenia, celu terapii i jej warunków oraz zawarcie kontraktu terapeutycznego. Kolejne spotkania polegają na szczerej rozmowie klienta z terapeutą i rzadko przypominają te gwałtowne i spektakularne widowiska przedstawiane na filmach. To pacjent decyduje nad jakim tematem chce pracować oraz na co w tej pracy jest gotowy. Psychoterapia to zawsze proces dojrzewania, stopniowego uzyskiwania przez klienta gotowości i umiejętności do pracy nad sobą. To również rozwój relacji terapeutycznej – kontakt między terapeutą a klientem staje się w miarę terapii coraz głębszy i bardziej naturalny. Aktywność psychoterapeuty w czasie sesji terapeutycznej jest uzależniona od podejścia w jakim pracuje, repertuaru technik i metod terapeutycznych jakimi dysponuje, jego indywidualnego stylu pracy oraz interpretacji przez niego aktualnych potrzeb i możliwości klienta. Aktywność pacjenta w czasie sesji psychoterapii warunkuje jego aktualna gotowość do pracy, poziom zaufania do terapeuty, cechy jego osobowości oraz to co danego dnia przeżywa. Wynika z tego podstawowa cecha psychoterapii – indywidualność. Nie ma dwóch takich samych sesji psychoterapii ani identycznie przebiegających procesów terapeutycznych. Każda psychoterapia powstaje w wyniku spotkania konkretnego pacjenta z konkretnym terapeutą. Klient tworzy swoją psychoterapię wspólnie z terapeutą. Pracuje tak szybko, tak głęboko i nad takimi problemami, na jakie się zdecyduje. Psychoterapia jest procesem poznawania samego siebie przez klienta. Terapeuta moderuje i wspiera ten proces.
Zastosowanie psychoterapii indywidualnej jest bardzo szerokie, nieomal nieograniczone w zakresie problemów mających związek z psychiką człowieka. Możemy się zajmować bólem głowy o podłożu napięciowym, jak i poczuciem braku sensu życia, psychoterapia może służyć rozwijaniu umiejętności bycia w związku lub wspieraniem kariery zawodowej. Generalnie celem psychoterapii jest poszukiwanie przez klienta naturalnego dla niego i szczęśliwego sposobu na życie. Wszystko co się w tym zakresie mieści może być celem psychoterapii.
W mojej pracy wykorzystuję dorobek kilku szkół, w jakich zdobywałem wykształcenie i doświadczenie. Bliskie jest mi psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka, gestaltowskie podejście do relacji terapeutycznej, ericksonowskie bogactwo technik czy metasystemowa głębia w rozumieniu człowieka. Mój rozwój w zawodzie psychoterapeuty wiąże się z coraz większą otwartością na ludzi i metody pracy z nimi. Staram się przede wszystkim poznać i zrozumieć mojego klienta, poczuć kim jest i w jakim kierunku chce podążać. Ufam, że każdy problem ma swoje rozwiązanie – potrzeba jedynie uwagi, aby je odszukać i energii do jego realizacji.

Jeżeli zainteresowała Cię treść na stronie, będzie mi miło jeśli podzielisz się nią z innymi: