Mikołaj Król – Psychoterapia, Poznań

Psychoterapia i usługi psychologiczne w Poznaniu. Doświadczony i rzetelny psychoterapeuta i psycholog.

Psychoterapia par – Poznań

Oferuję psychoterapię par – partnerskich, małżeńskich, z długim i krótkim stażem, hetero i homoseksualnych. Zajmuję się pomocą w przechodzeniu przez parę kryzysów związanych ze zmianami życiowymi u jednego lub obojga partnerów, rozwiązywaniem trudności w komunikacji, wyrażaniu potrzeb i emocji, radzeniu sobie z konfliktami. Pracuję też z parami, które potrzebują ustalić na spokojnie warunki rozstania i pożegnać się szanując się nawzajem.

Klienci, którzy przychodzą do mnie na terapię par najczęściej zgłaszają problemy związane z komunikacją i emocjami – częste kłótnie, konflikty, nieporozumienia. Przyczyny trudności są różnorodne, np.: przyjście na świat dziecka, zmiana warunków życiowych, zdrada.

Zawarcie kontraktu terapeutycznego poprzedza jedna do trzech konsultacji terapeutycznych służących omówieniu celu i warunków terapii. Spotkania odbywają się dwa do czterech razy w miesiącu, trwają 50 minut. Przyjmuję pacjentów zarówno w godzinach przedpołudniowych, jak i po południu czy wieczorem (w zależności od dostępnych godzin).
Zajmuję się psychoterapią od 2000 roku. Mam za sobą ponad 1200 godzin szkoleniowych w różnych podejściach terapeutycznych. Regularnie superwizuję swoją pracę.

Psychoterapia par jest rodzajem pracy terapeutycznej, o którym można napisać to samo, co o terapii indywidualnej, z tą różnicą, że klientem psychoterapeuty jest para. Oznacza to, że uwaga terapeuty koncentruje się na związku, relacji między partnerami, a ich indywidualne cechy mają znaczenie o tyle, o ile wpływają na funkcjonowanie pary jako całości. Zajmujemy się więc problemami pary, cechami pary, zasobami, jakie występują w tej parze. Zwracamy uwagę na komunikację i rozumienie pomiędzy partnerami.

Każdy związek jest niepowtarzalnym połączeniem dwóch osób, jest nową wartością. Ma swoją historię, teraźniejszość i przyszłość. Rozwija się w jakichś warunkach i wśród jakichś ludzi, którzy otaczają partnerów. Możliwość zrozumienia kim są ludzie, którzy związek tworzą – jak spostrzegają świat i siebie oraz siebie nawzajem, jakie mają potrzeby, co przeżywają i jak się komunikują, jaka jest ich historia – pozwala odkrywać pełnię tego związku, z całym jego bogactwem i niedoskonałością.

W terapii par najistotniejsze wydaje mi się to, aby partnerzy mogli się usłyszeć i porozmawiać w nowych warunkach i na zasadach sprzyjających budowaniu porozumienia, wyrażaniu emocji i zmierzaniu do wspólnego celu.

Jeżeli zainteresowała Cię treść na stronie, będzie mi miło jeśli podzielisz się nią z innymi: