Mikołaj Król – Psychoterapia, Poznań

Psychoterapia i usługi psychologiczne w Poznaniu. Doświadczony i rzetelny psychoterapeuta i psycholog.

Posts for Tag : skuteczność psychoterapii

Rezolucja APA o skuteczności psychoterapii

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association) przyjęło uchwałę ważną dla środowiska psychoterapeutów oraz korzystających z psychoterapii pacjentów. Więcej można przeczytać tu>>>

„Uznaje się, że psychoterapia, jako praktyka lecznicza oraz profesjonalna usługa, jest skuteczna i przynosi oszczędności. Kontrolowane badania, jak i praktyka kliniczna pokazują, że psychoterapia przynosi znaczne korzyści osobom potrzebującycm usług z zakresu zdrowia psychicznego, znacznie przekraczające korzyści innego leczenia, nie zawierającego psychoterapii. W konsekwencji, psychoterapia powinna być włączona w system opieki zdrowotnej jako ugruntowana praktyka oparta na dowodach naukowych.”

Psychoterapia Poznań - skuteczna, profesjonalna pomoc w problemach